บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง Freelance Consultants and Trainers

จำนวน หลาย อัตรา

คุณสมบัติ

 • Graduated in the Engineering, Environmental Science, Safety, Food Science or other related fields.
 • At least 5 years of consulting and training experiences.
 • Successfully completed the Lead Assessor training courses for the related areas of specialization.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Good command of written and spoken English.
 • Service minded, good human relationship and concern for business ethics.
 • Own transportation and able to travel to the upcountry.
  Please send the resume with recent photo, stating your training and consulting experiences, and consulting experiences, and the expected daily professional fees.

บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง CUSTOMER SERVICE OFFICER

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการฝึกอบรม หรือ การตลาด  หรืองานบริการลูกค้า   อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, และ Power Point) ได้ดีเยี่ยม หรือโปรแกรมออกแบบเช่น illustrator, Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 30

บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง GRAPHIC DESIGNER

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานออกแบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  ได้ดีเยี่ยม

APPLY JOBS

กรุณาส่ง จดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่าย, หลักฐาน
การจบการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
และระบุผลตอบแทนที่ต้องการ มายัง


บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
70/412 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 065-237-5990, 081-906-6251, 02-902-0384
Fax : 02-902-0589
www.qualitytraining.co.th
Email : hr@qualitytraining.co.th
(กรุณาวงเล็บมุมช่องว่า "สมัครงาน")